Ούτε μια ειδοποίηση από την Πολιτική προστασία ώστε να προστατευτούν οι πολίτες στην Αττική από το άκρως επικίνδυνο και τοξικό νέφος που έχει δημιουργηθεί από την πυρκαγιά στη μονάδα του ΑΔΜΗΕ στον Ασπρόπυργο.

Έχετε εντύπωση τη ζημιά δημιουργούμε με την εισπνοή του λαδιού που βρίσκεται εντός του μετασχηματιστή…

Ο Covid19 είναι το απολύτος τίποτα μπροστά του…Και σκέφτονται τα 3 εκατομμύρια ευρώ..


ΝΤΡΟΠΗ ΣΑΣ.ΣΤΟ ΘΡΙΑΣΙΟ ΔΕΝ ΖΟΥΝ ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΖΩΑ

By Anases