Υπερψηφίστηκε η οδηγία για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Υπέρ της οδηγίας για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας ψήφισε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, με σχεδόν 200 ψήφους.

Η οδηγία θα παράσχει τα εργαλεία για να εξασφαλίσει τη δίκαιη αμοιβή που ζητούν οι δημιουργοί και θα προχωρήσει τώρα στον τριμερή διάλογο. Ο Ευρωπαϊκός Όμιλος Συλλόγων Συγγραφέων και Συνθετών, GESAC, είναι πεπεισμένος ότι αυτή η διαδικασία θα οδηγήσει σε θετικά αποτελέσματα και ευχαρίστησε τους βουλευτές που εργάστηκαν για αυτό. Ο Anders Lassen, Πρόεδρος της GESAC, δήλωσε: «Η σημερινή ημέρα αποτελεί μια νίκη για την Ευρώπη και την ανεξαρτησία της από ορισμένους τεχνολογικούς γίγαντες, οι οποίοι εκμεταλλευόντουσαν την ξεπερασμένη νομοθεσία για την περαιτέρω εδραίωση της ανθυγιεινής κυριαρχίας τους και είχαν ως στόχο την αποθάρρυνση της αξίας της Ευρώπης και των δημιουργών της».